Głos Ludzi Nauki

Poczytaj, co mówią autorytety. Nie jesteśmy sami w naszej batalii, a wymienione pisma wskazują na to, że walczymy w słusznej sprawie.

Opinia dotycząca budowy sztucznych zbiornik w wodnych
w dolinie rzeki Prądnik w miejscowości Prądnik Korzkiewski
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak,
prof. IOP PAN
Instytut Ochrony Przyrod Polskiej Akademii Nauk
pobierz →
Projekt budowy zbiornika wodnego w Dolinie Prądnika:
zarządzanie ryzykiem powodziowym czy przykład ignorancji?
Leszek A. Błędzki, PhD
Mount Holyoke College,
Environmental Studies Department
pobierz →
Opinia dotycząca wpływu planowanego zbiornika wodnego
w miejscowości Prądnik Korzkiewski na ekosystem
rzeki Prądnik ze szczegolnym uwzględnieniem ichtiofauny.
Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
Dr Paweł Szczerbik
Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych
PEBI sp. z o. o.
pobierz →
Opinia w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego
w dolinie rzeki Prądnik w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
w miejscowości Prądnik Korzkiewski
Prezydium Rady Naukowej OPN pobierz →
Opinia dotyczaca projektu aktualizacji Planu Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym: budowy zbiornika wodnego

W_GZW_978 ną cieku Prądnik zu km 18+840
Dyrektor OPN
mgr inż. Tomasz Gierat
pobierz →
Szata roślinna Góry Moroń w otulinie
Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska)
Maria Janicka, PhDpobierz →
Mszaki na siedliskach łąkowych Ojcowskiego
Parku Narodowego i jego otuliny (Wyżyna Krakowska)
Maria Janicka, PhDpobierz →
Przewiń do góry