Do pobrania

Materiały informacyjne

Baner 350x130cm (TIFF)
Plakat – wersja kolorowa (pdf)
Plakat – wersja czarno-biała (pdf)
Ulotka (pdf)

Formularze i pisma

Formularz zgłaszania uwag i wniosków – wstępnie wypełniony (pdf)
Formularz zgłaszania uwag i wniosków – czysty (docx)
Formularz zgłaszania uwag i wniosków – czysty (pdf)
Instrukcja zgłaszania uwag i wniosków
Pismo do Ministerstwa Infrastruktury (docx)
Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (docx)

Opracowania naukowe i opinie

Opinia dotycząca budowy sztucznych zbiornik w wodnych
w dolinie rzeki Prądnik w miejscowości Prądnik Korzkiewski
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak,
prof. IOP PAN
Instytut Ochrony Przyrod Polskiej Akademii Nauk
pobierz →
Projekt budowy zbiornika wodnego w Dolinie Prądnika:
zarządzanie ryzykiem powodziowym czy przykład ignorancji?
Leszek A. Błędzki, PhD
Mount Holyoke College,
Environmental Studies Department
pobierz →
Opinia dotycząca wpływu planowanego zbiornika wodnego
w miejscowości Prądnik Korzkiewski na ekosystem
rzeki Prądnik ze szczegolnym uwzględnieniem ichtiofauny.
Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
Dr Paweł Szczerbik
Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych
PEBI sp. z o. o.
pobierz →
Opinia w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego
w dolinie rzeki Prądnik w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
w miejscowości Prądnik Korzkiewski
Prezydium Rady Naukowej OPN
pobierz →
Opinia dotyczaca projektu aktualizacji Planu Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym: budowy zbiornika wodnego

W_GZW_978 ną cieku Prądnik zu km 18+840
Dyrektor OPN
mgr inż. Tomasz Gierat
pobierz →
Szata roślinna Góry Moroń w otulinie
Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska)
Maria Janicka, PhD
pobierz →
Mszaki na siedliskach łąkowych Ojcowskiego
Parku Narodowego i jego otuliny (Wyżyna Krakowska)
Maria Janicka, PhD
pobierz →

Przydatne linki

Strona Stop Powodzi aPZRP – konsultacje
Link do mapy planowanej inwestycji (tylko wersja desktopowa)
Informacja na stronie gminy Wielka Wieś
Informacja na stronie gminy Zielonki
Informacja na stronie stowarzyszenia Nasza Dolina
Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 w Krakowie
Informacja o rzece Prądnik na stronie Ojcowskiego Parku Narodowego
Opisu obszaru Natura 2000, graniczącego z planowaną inwestycją
Mapy Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego

Artykuły prasowe

Gazeta Wyborcza: Karkołomne plany na retencję.
Dziennik Polski: Niszczycielska retencja w dolinie Prądnika?
Co W Krakowie: Chcą ocalić Dolinę Prądnika przed zalaniem
Eska.pl: Mieszkańcy Doliny Prądnika protestują
Life in Kraków: Czy Dolina Prądnika zostanie zalana? Niestety są takie plany…
Oko.Press: Jurajska dolina Prądnika zbiornikiem retencyjnym? Absurdalny pomysł Wód Polskich
Life in Kraków: Chcą powstrzymać zalanie Doliny Prądnika. „To absurdalny pomysł”
TVN Fakty: Dolina Prądnika jako zbiornik retencyjny? Mieszkańcy i turyści oburzeni pomysłem Wód Polskich
Radio Kraków: Mieszkańcy Prądnika Korzkiewskiego nie zgadzają się na budowę zbiornika przeciwpowodziowego
Radio Kraków: Spór o Dolinę Prądnika. „To burza w szklance wody”
Radio Kraków: Rozmowa z Krzysztofem Wójtowiczem, Burmistrzem Miasta i Gminy Skała
Gazeta Wyborcza: Politycy interweniują w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w jurajskiej Dolinie Prądnika
Przewiń do góry