Mapa planowanej inwestycji

JAKIE JEST ZAGROŻENIE?

Nieodwracalne zniszczenie środowiska

Projekt Wód Polskich „Stop powodzi” zakłada rozmieszczenie w dolinie zbiornika retencyjnego.

Jego betonowa tama przecinać będzie wejście do doliny, zalewając prawie 20 hektarów chronionego dotąd obszaru dziewiczej przyrody. Wysiedleni zostaną również ludzie, którzy od pokoleń żyli na tych terenach w zgodzie z naturą. Początek tej inwestycji może mieć miejsce już w 2022 roku. Jeśli wspólnie nie podejmiemy walki będzie to początek końca otuliny, stanowiącej bramę Ojcowskiego Parku Narodowego. Ocal z nami Dolinę Prądnika!

Link do mapy planowanej inwestycji (tylko wersja desktopowa)

Sikora modraszka

O co Walczymy?

Ochrona Otuliny Parku Narodowego

Dolina Prądnika to urokliwe tereny obfitujące w ostańce wapienne, jaskinie, szczeliny krasowe i naturalne cieki wodne. Tereny te są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, również chronionych. Można tu usłyszeć śpiew sikorki bogatki, trafić na gniewosza plamistego, czy odetchnąć pełną piersią w rozległych lasach buczyny i jaworzyny. Dolina Prądnika to swoisty korytarz pomiędzy Ojcowskim Parkiem Narodowym i jego enklawami.

W dolinie Pradnika czlowiek zyje w zgodzie z natura

DLACZEGO To JEST WAŻNe?

Wyjątkowe miejsce na obrzeżach Krakowa

Teren przeznaczony do zalania posiada wyjątkowe walory rekreacyjne i krajoznawcze. Jest to miejsce ekologicznego, aktywnego wypoczynku grup biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów. Każdego tygodnia trasy przeznaczone do zalania przemierza setki ludzi.

To zielone płuca wielkiego miasta, to też miejsce, w którym młode pokolenie ma szansę na kontakt z dziewiczą naturą. Wszystko zlokalizowane 15km od centrum Krakowa. Dolina Prądnika to naturalny korytarz pomiędzy Ojcowskim Parkiem Narodowym i Krakowem. Autorzy koncepcji zalania zakładają zablokowanie przebiegających w tym miejscu tras rowerowych i biegowych. Zielone ścieżki zwierząt i ludzi są tu od wieków.

Kim jesteśmy?

Mieszkańcy i wielbiciele Doliny

Marcin Szymański, Anna Busch, Renata Lewicka, Emilia Jabłońska, Małgorzata Kupiecka i Edyta Półtorak działają czynnie w ramach inicjatywy obywatelskiej Ocal Dolinę Prądnika.

Chcesz sie przyłączyć? Dolącz do naszej grupy na Facebooku lub napisz do nas maila.

Przewiń do góry